Skip to main content
62257-70-9

3-[3-(3-dimethylarsanylpropylsulfanyl)propylsulfanyl]propyl-dimethylarsane

ALSO CALLED 2,14-DIMETHYL-6,10-DITHIA-2,14-DIARSAPENTADECANE, 6,10-Dithia-2,14-diarsapentadecane, 2,14-dimethyl-...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.