Skip to main content
28824-41-1

Propanenitrile, 3-[[4-[(4,6-dibromo-2-benzothiazolyl) azo]phenyl]ethylamino]-

ALSO CALLED 3-((4-((4,6-Dibromo-2-benzothiazolyl)azo)phenyl)ethylamino)propanenitrile, DTXSID6067418, Propanenit...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.